Jowe Multimedia

Hoorbaar beter.....!!!!

Jowe 1985-1997

Jowe 1985-1997

 

1985-1997

Dus werd het weer stil op muzikaal gebied. Maar ik begon thuis een ruimte te maken waar ik mijn muziekapparatuur kon gebruiken. Tijdens een visite werd er ineens de kreet geslaakt of ik disc-jockey wilde worden bij een vrije Belgische radiozender: Radio Speedway V.Z.W. (= vereniging zonder winstoogmerk). Deze radio was gevestigd in een caf'épand (Café 'de Jachthoorn') in Molenbeersel (gemeente Kinrooi).

 

Op een zondagavond ben ik met mijn vrouw naar België gereden. Tja, en dan kom je in een radiostudio..... Ik kreeg direct kriebels, maar mijn vrouw hield me tegen. Er werd druk op haar uitgeoefend en uiteindelijk stemde ze toe, dat ik weer als disc-jockey zou gaan beginnen. Nu moest er nog een radioroepnaam voor me bedacht worden. Uiteindelijk kwam Roger met een hele goeie: John van Heitse. Hij zou in de komende week een jingle voor me maken. Zo begon mijn radiocarrière. Dat deze carrière zich zo snel ging ontwikkelen kon ik op dat moment nog niet weten....

 

In het najaar van 1985 overleed plotseling onze penningmeester Jan Driessens. Grote paniek, want Jan deed de reclame aquisitie. Welke commercials moesten er nog gedraaid worden, welke afspraken waren er met de adverteerders? Niemand wist iets. Door de vrederechter was ook beslag gelegd op de inboedel van Jan Driessens, inclusief de administratie van de radio. Op de betreffende zaterdagmorgen hadden een aantal medewerkers van Radio Speedway zich gemeld bij Willy Vrinssen thuis. Besloten werd om de adverteerders te bellen, om mede te delen dat onze penningmeester Jan Driessens was overleden. Ook zou de reclame van de afgelopen week, de komende week nog draaien. In de komende week zouden we dan de adverteerders benaderen, nieuwe reclamecontracten laten ondertekenen, en eventueel nieuwe afspraken maken. Zo kregen we weer grip op de inkomsten van Radio Speedway V.Z.W. Ik had een formulier ontwikkeld waarop de voorzitter alle inkomsten en uitgaven moest noteren.

 

Via het vredegerecht in Maaseik kregen we onze administratie van radio Speedway V.Z.W. weer terug. Het was allemaal in grote dozen gepakt. Nu moest alles uitgezocht worden. Een kasboek was er niet, alleen bierviltjes met aantekeningen of kladjes. Ik ben thuis aan de slag gegaan om alles te sorteren, en te noteren in een kasboek. Met Riet Wagemakers uit Molenbeersel ben ik alles nagegaan. Radio Speedway had ook geen B.T.W. administratie. Riet Wagemakers heeft toen contact met het B.T.W.-kantoor in Maaseik. Bleek dat Jan Driessens bezig was met een B.T.W. nummer, maar door zijn plotseling overlijden werd het contact abrupt afgebroken. We kregen van de B.T.W. kantoor te Maaseik een half jaar uitstel om de administratie op orde te brengen, en de verschuldigde B.T.W. alsnog te betalen. Voor mij betekende dit dat ik de komende maanden in de weer zou zijn om de administratie helemaal op orde te krijgen. Bij de B.T.W. controle kregen we een compliment dat er alles goed uitzag...

 

Maar omdat ik de financiële administratie goed op orde had gebracht, werd ik gevraagd om zitting te nemen in de Raad van Beheer van Radio Bocholt V.Z.W. (roepnaam: Radio Speedway). Ik stemde toe, en zo trad ik toe tot de Raad van Beheer. Andere namen van personen die zitting hadden in de Raad van Beheer waren: Willy Vrinssen (vz), Riet Wagemakers (secr), John Wetjens (pm), Theo Beijnsberger, Amelie Soons, Henri Dekkers, Mathieu Teppers (nog van de V.Z.W. Radio Bocholt).

 

Radio Speedway zond uit vanuit een keuken van Café 'de Jachthoorn' gelegen aan de Weertersteenweg 198 te Molenbeersel. De keuken was te klein, en bovendien als men over de houten vloer liep, sprongen de naalden van de draaitafels over. In de oude smederij aan de achterzijde van Café ' de Jachthoorn'  werd een nieuwe studio getimmerd. Bij de opening bleek al, dat deze nieuwe studio ook alweer te klein was..... In 1987 werd begonnen met de bouw van 1 opnamestudio, 1 presentatiestudio en een nieuwe uitzendstudio tussen Café ' de Jachthoorn'  en het tankstation van Riet Wagemakers. De huidige studio werd omgetoverd tot kantoor waar ook het platenarchief werd ondergebracht.

 

Echter Radio Speedway bleef maar groeien, en we hadden meer ruimte nodig. Op de huidige locatie aan de Weertersteenweg 198 was geen plaats meer, dus werd er uitgekeken naar andere mogelijkheden. In de Oude Kerkstraat (nummer 24) lag al een geruime tijd een cafépand leeg. Er werd contact gezocht met de eigenaren (familie Clerx) om een afspraak te maken voor het pad te bezichtigen. De Raad van Beheer was positief over het cafépand. Buiten het café gedeelte was er ook een (biljart)zaaltje. In dit zaaltje zou men een interviewruimte en de uitzendstudio kunnen realiseren. In de aansluitende woonkamer kon dan een kantoor gerealiseerd worden. De keuken kon gesplitst worden in een keuken en een opnamestudio. Op de eerste etage waren nog 4 grote kamers, die na een aanpassing nog woonruimte kon bieden aan een studiobeheerder. Er werd tot aankoop van het pand besloten. Na een grondige opknapbeurt van het café, de verbouwing van het zaaltje en de woonkamer, het aanleggen van centrale verwarming, het vervangen van alle electriciteitsleidingen was het zover. De verhuizing van de Weertersteenweg 198 naar de Oude Kerkstraat 24 in Molenbeersel.

 

Ook hier groeide Radio Speedway en floreerde als nooit tevoren. Buiten de inkomsten van de reclame hadden we ook de inkomsten van het cafébedrijf. De adminstratie werd ook geautomatiseerd in de computer. Radio Speedway had een programmering die niet volledig op elkaar aansloot. Ook de apparatuur was ondertussen dringend aan vervanging toe. Er werd een studio automatisering aangekocht bij de firma Amptec uit Hasselt. We schrijven nu zomer 1994. In de nachturen werd deze studio automatisering getest en de foutjes herstelt. Het werd allemaal professioneler, volwassener. Volgens Stef Vandebruane en Willy Baens van de Raad van Beheer om eens na te denken voor een andere naam voor de radio. Officieel was het nog altijd V.Z.W. Radio Bocholt. Een roepnaam kon men gewoon wijzigen, met natuurlijk de publicatie in het Staatsblad. Ik was er op tegen, omdat er weer veel energie gestoken moest worden in reclame en naamsbekendheid van de nieuwe roepnaam. Ook alle officiele documenten moesten aangepast worden met een nieuw logo en een nieuwe naam. Het kostte veel geld...

Per 1 januari 1995 is radio NIVO dan toch van start gegaan. NIVO staat voor: Normgevend, Iventief, Vernieuwend en Objectief. Het liep allemaal op rolletjes, dankzij de nieuwe studio automatisering. In mei 1997 heb ik wegens gezondheidsklachten van mijn dochter ontslag genomen als lid van de Raad van Beheer van de V.Z.W. Radio Bocholt. Dus werd het weer even stil aan het muziekfront.