Jowe Multimedia

Hoorbaar beter.....!!!!

Jowe 1998-heden

Jowe 1998-heden

1998-heden

 

Na een periode van 1,5 jaar niets meer in het radiowereldje actief te zijn geweest, begon in het najaar van 1998 het bloed weer te kriebelen. In 1994 werd onze dochter (toen 3,5 jaar) getroffen door een ernstige ziekte. Het herstel heeft jaren geduurd... 

In het najaar van 1998 luisterde ik veelal naar radiostations uit de buurt. Zo ook naar Omroep Leudal. Het geheel kwam niet professioneel over. Er zou best wat ervaring gebruikt kunnen worden om deze radio weer op de rails te krijgen.

Eind november 1998 ging ik eens kijken in de studio aan de dorpstraat te Heythuysen. Er was een studio, presentatiekamer en kantine. De kantine werd ook nog gebruikt voor voor Tekst-TV en TV uitzendingen. Er klein dus allemaal. Ik werd te woord gestaan door Bart Thiessen, een medewerker van Omroep Leudal.

Natuurlijk werd ik als 'concurent' gezien omdat ik altijd in Belgie bij Radio NIVO had gewerkt. Dus de achterdocht was niet zo verwonderlijk. Na een gesprek met Bart Thiessen werd ik enkele dagen later gebeld door Huub Alofs, programmaleider bij Omroep Leudal. We hadden telefonisch een lang gesprek, en er werd een afspraak gemaakt voor een ontmoeting in de studio van Omroep Leudal.

Het gesprek kwam er, geheel in ongedwongen sfeer en open. Huub vroeg me wat ik zou veranderen als ik hoofd radio zou worden bij Omroep Leudal. Ik kon hier geen direct antwoord op geven, daarvoor was mijn inzicht in de organisatie, medewerkers en infra te beknopt. We hebben afgesproken dat ik eind december 1998 hier een antwoord op zou geven. In de tussentijd zou ik met de medewerkers een interview houden over hun programma, de wensen die ze koesteren, en vooral hoe zij de toekomst zagen. Ook verdiepte ik me in de programmering, en de infra...

Met deze informatie, ben ik vervolgens aan de slag gegaan. Heb een nieuwe programmering samengesteld. In de oude situatie zond Omroep Leudal 30 uur uit, de resterende 138 uur werd door middel van een raamprogramma ingevuld door L1. Ik vond dit niet juist; wil een omroep een eigen identiteit hebben dan moet zij ook de volledige 168 uur per week invullen. Buiten de 'live' uren zou een muzieksysteem via computer de uren opvullen. Echter een muzieksysteem was niet voorhanden, dus daar moest ook aan gewerkt worden. Dit betekende een fikse onkostenpost die zeker niet onhaalbaar was. Ook moest er nieuwe vrijwilligers van buiten aangetrokken worden. Nu was me echter ter ore gekomen dat Radio NIVO in Belgie failliet was gegaan en niet meer uitzond. Ik heb oud-medewerkers van Radio NIVO benaderd, en diverse medewerkers waren bereid om voor Omroep Leudal programma's te gaan maken.

Tussen kerst en oud- en nieuw had ik weer een afspraak met Huub Alofs. Ik legde mijn punten aan hem uit, waar hij in eerste instantie sceptisch tegenaan keek. 168 uur zelf radio maken in de week was weliswaar een wens, maar in zijn ogen praktisch onhaalbaar. We hebben dit goed doorgepraat, wat reseulteerde dat voor de aanschaf van een muzieksysteem de omroep een bedrag van 2500,00 gulden zou reserveren. Om de kosten te drukken moesten we veel punten zelf ter hand nemen en oplossen. Die energie wilde ik wel investeren, de omroep moest weer op de rails gezet worden. Enkele dagen na het gesprek kreeg ik van Huub Alofs telefonisch bericht, dat alles goed was en ik verder kon gaan.

Via Stepco werden 2 computers geleverd met software. Peter Swinkels heeft dit verder geregeld met Stepco. Ik kon dus aan de slag, er moest een muzieksysteem gemaakt worden. Hiervoor werd het programma Megamix 98 van de firma Soundsoft aangeschaft. Het vullen van het muzieksysteem was een tijdrovend werk, wat ik tegenwoordig nog steeds doe voor de omroep.

Nieuwe medewerkers werden uitgenodigd voor een bijeenkomst in de kantine van Omroep Leudal. De programmering werd toegelicht en zij tekende een vrijwilligersovereenkomst. We konden gaan beginnen op werkdagen van 18.00 uur tot 21.00 uur en in het weekend van 09.00 uur tot 21.00 uur. De overige uren werden nog door L1 verzorgd, totdat het muzieksysteem dit kon overnemen.

Druk werd er gewerkt aan het vullen van het muzieksysteem. Met carnaval 1999 konden we gaan proefdraaien met het muzieksysteem. De reguliere programma's werden vervangen door een non-stop vastelaovescaroussel. Van vrijdagmiddag 12.00 uur tot dinsdag 24.00 uur was deze caroussel te beluisteren. Het overtrof onzr stoutste verwachtingen. In de week na carnaval werd er nog een evaluatie gehouden. Men was positief! Per 01-03-1999 werd het muzieksysteem ingevoerd als vervanging van het raamprogramma van L1.

De eerste aanzet voor het op de rails krijgen van de radio was gezet. Nu kon ik me verder verdiepen met de verdere uitwerking. Lokatie uitzendingen, opleidingen, personeelsbeheer, programmering, techniek, infra en overleg. Ook de aanstaande verhuizing van de Dorpstraat en de Stationsstraat moest gepland worden zonder dat de programma's er hinder van hadden. Alles moest uitgewerkt worden, en het lukte. De vrijwilligers waren enthousiast en ook de programmering sloeg aan! De trein rolde en was niet meer te stoppen...

Lang heb ik niet kunnen oogsten van mijn inspanningen... Omroep Leudal zou verslag doen van het OLS 2000 te Baarlo. Het natste en koudste OLS ooit, maar Omroep Leudal was er actief met een aantal vrijwilligers. De eerste dag ging goed, echter de week erna werd er verder gekaveld. In de studio was het programma Weekend Waeg Wiezer aan de gang en de presentatoren wilde hun programma niet onderbreken voor live flitsen vanaf het OLS terrein. Ik heb nog geprobeerd te bemiddelen, en uiteindelijk werd er een compromis bereikt. Echter de vrijwilligers hadden al leden van het bestuur van de omroep benaderd, en de secretaris kwam persoonlijk polshoogte nemen in de studio.

De week erna was er in de nieuwe studio aan de Stationsstraat een bestuurvergadering. Ik zat te werken in de tekst-tv ruimte. Op een moment kwam Peter Swinkels naar me toe en legde de situatie uit. Ik zou geen hoofd radio meer zijn, dit werd overgenomen door Pierre Gubbels en Henk van Neerven. Ik zou me alleen nog bezighouden met het muzieksysteem en het vullen van de database ervan. Dit werk doe ik tot op heden... en het is erg leuk werk!